Español:

Escribo tu nombre en japonés, en hiragana o en katakana, ya que los nombres occidentales no pueden ser escritos con kanjis

English:

I write your name in Japanese, in hiragana or in katakana, cause the non japanese names can not be written with kanjis